Annons
Aktieanalys

Daniel Zetterberg:Sandvik: Är årets kursrusning motiverad?

Sandviks rapport visade inga tydliga tecken på konjunkturavmattning även om vissa orosmoln finns. Men frågan är om det räcker när aktien stigit 40 procent bara i år samtidigt som kommande rapporter bjuder på rekordstarka jämförelsesiffror.

Under strecket
Publicerad

Sandvik tillverkar bland annat verktyg för skärande metallbearbetning, maskiner för gruv- och anläggningsindustri, samt avancerade rostfria stål och speciallegeringar till industrin.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2

Sandvik tillverkar bland annat verktyg för skärande metallbearbetning, maskiner för gruv- och anläggningsindustri, samt avancerade rostfria stål och speciallegeringar till industrin.

Bild 1 av 1
Sandvik tillverkar bland annat verktyg för skärande metallbearbetning, maskiner för gruv- och anläggningsindustri, samt avancerade rostfria stål och speciallegeringar till industrin.
Sandvik tillverkar bland annat verktyg för skärande metallbearbetning, maskiner för gruv- och anläggningsindustri, samt avancerade rostfria stål och speciallegeringar till industrin.

I slutet av förra veckan rapporterade Sandvik (175 kr) som ofta är först ut bland verkstadsbolagen att visa korten. Sammanfattningen är att den starka trenden från fjärde kvartalet i mångt och mycket håller i sig med stabila intäkter och bra rörelsemarginal.

Annons
Annons
Annons