Annons

Sandell fördjupar den urbana blicken

Under strecket
Publicerad

Håkan Sandell
Oslo-Passionen
54 s. Wahlström & Widstrand. CA 175:-

Så fort man dristar sig till att formulera något allmänt om svensk samtidsdikt infinner sig undantagen. Håkan Sandell har i 20 år varit ett sådant undantag, inte helt solokvist på det romantiskt-symbolistiska träd som hans poesi växer fram ur, men en av de mest envetna - och bästa, en förnyare av bildspråk och fördjupare av den urbana blickens dubbelhet.
Sandells nya diktsamling, Oslo-Passionen, innehåller 22 dikter eller, om man så vill, en dikt i 22 scener: interiörer, reseintryck, tillägnanden.
Bland intensivt mörker och glöd finns också en del blekt pratiga rader, men energiutvecklingen är i slutändan, som alltid hos denna skånske diktare, hög.

Annons
Annons
Annons