Annons

Samverkan mellan högskola och näringsliv måste stärkas

Under strecket
Publicerad

I Juseks undersökning av hur nöjda studenter är med sin utbildning (
Brännpunkt den 4/1) framgår att en stor del är missnöjda med kopplingen till arbetslivet, framför allt genom brist på praktik. Detta visar att samverkan mellan högskolan och näringslivet verkligen måste förbättras och skärpas. Ansvaret för detta ligger delvis på regeringen men också i hög grad på landets universitets- och högskoleledningar.

Företagarna genomförde under 2011 en egen undersökning bland sina medlemmar avseende kontakten med högskolor. Resultatet visade att över en femtedel av småföretagen vill ha ökade kontakter med högskolan och att praktik var den främsta anledningen.

Annons
Annons
Annons