Annons

Samverkan driver vården framåt

Lars Nicklasson, market access & public affairs director och Åsa Magnusson, general manager för Arvelle Therapeutics.
Lars Nicklasson, market access & public affairs director och Åsa Magnusson, general manager för Arvelle Therapeutics.

För Arvelle Therapeutics är det viktigt att sätta patienten i första rummet. Det nystartade biofarmaceutiska företaget strävar efter att hjälpa patienter som drabbats av sjukdomar kopplade till centrala nervsystemet, där svårbehandlad epilepsi är först ut.

Arvelle Therapeutics fokuserar, genom utvecklade samarbeten, på att patienter lokalt ska få tillgång till företagets läkemedel i ett tidigt skede. Företaget etablerades 2020 i Norden och ingår sedan februari i italienska internationella Angelini Pharma Group, som genom förvärvet förstärker sin position inom CNS-området.

– Vi förstår att introduktion av nya läkemedel inte är det slutgiltiga svaret på gåtan för personer som lever med svårbehandlad epilepsi, men vi hoppas kunna komma en bit på vägen. Framöver vill vi också ta en aktiv del i att fortsätta utveckla nya behandlingar – inte bara mediciner, utan försöka förstå hur vi kan bidra i ett helhetsperspektiv i syfte att optimera vården för patienterna. Etableringen i Norden är en viktig milstolpe för Angelini Pharma, säger Åsa Magnusson, general manager för Arvelle Therapeutics – A Company of the Angelini Pharma Group i Norden.

Konsekvenser av anfall

I dag har omkring 80 000 personer epilepsi i Sverige och ungefär 4 000 personer insjuknar årligen. En av tre blir inte anfallsfria trots behandling, vilket betyder att för en stor patientgrupp domineras livet av sjukdomen med försämrad livskvalitet och risk för ökad dödlighet. Vilka behandlingar och kombinationer av dessa som fungerar är individuellt. För varje läkemedel som inte fungerar minskar möjligheterna för patienten att uppnå anfallsfrihet.
– Epilepsi är ett sjukdomsområde där många behandlingar introducerats under åren. Trots det lever en betydande andel av patienterna med fortsatta anfall på grund av liten eller dålig effekt av sin epilepsibehandling. Därför är behovet av att utveckla nya, innovativa behandlingsmetoder stort, säger Åsa Magnusson.

”Good enough” är inte tillräckligt

För att hitta lösningar och utveckla vården vid sjukdomar i centrala nervsystemet efterfrågar Arvelle Therapeutics ett ökat engagemang och samarbete mellan industrin, hälso-och sjukvården samt politiker och inte minst patienter och deras anhöriga. Lars Nicklasson, market access & public affairs director på Arvelle Therapeutics i Norden, belyser vikten av att ta tillvara och utveckla data från existerande register för att bättre förstå hur patienter och närstående påverkas i det verkliga livet.
– Epilepsi är ett område där ”good enough” inte är ”good enough”. Vi på Arvelle Therapeutics är övertygade om att gemensamma krafter är en nödvändighet för att förbättra situationen för människor som drabbas. Som nyetablerat företag hoppas vi kunna bidra i engagemanget inom hälso- och sjukvården för att fortsätta hitta bättre lösningar för patienterna. Det är vår drivkraft. Att 30 procent av epilepsipatienterna fortsatt inte är anfallsfria är ohållbart.

Läs mer härExtern länk
Annons
Detta är en annons från Arvelle Therapeutics, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.