Annons
X
Annons
X

Samverka mot segregeringen i skolan!

LEDARE

Debatten om skolsegregation tog fart när Skolverket förra året presenterade en rapport i vilken man bland annat kunde läsa att: ”Skolornas elevsammansättning förändras men efter nya mönster. Den socioekonomiska segregationen tilltar inte dramatiskt, men segregationen mellan skolor med avseende på utländsk bakgrund ökar märkbart.”

Sedan dess har frågorna stötts och blötts i omgångar. Det har talats mycket om medelklassbarn som ”väljer bort” segregerade skolor, men alldeles för lite om hur vi ska förmå fler förortsbarn att utnyttja sitt fria skolval, till exempel. Informationsläget, särskilt informationen på andra språk, är till exempel allt för skralt.

Ansvaret vilar på flera axlar. Friskolor som verkar i kommuner där segregering är en fråga bör inse att i samma stund som de kan anklagas för att cementera klyftor, så har också förutsättningarna för en vital mix av fria och kommunala skolor börjat vittra. Kommunerna är huvudmän och bör arbeta proaktivt för att bryta segregation och underlätta skolval. Det kan innebära allt från skolskjutsar till att samverka aktivt med de friskolor som finns eller vill etablera sig i kommunen. Här finns det både kommuner som kommit långt och kommuner som medvetet sätter klackarna i backen på olika sätt.

Annons
X

I går höll Jan Björklund presskonferens och presenterade ett förslag om att skriva in i skollagen att kommuner ska visa hänsyn till behov och förutsättningar när de fördelar resurser. Avsikten är att komma åt socioekonomiska skillnader och resultatmässigt mer utsatta områden. Det är ett steg i rätt riktning. Under de närmaste veckorna granskar SVT skolan i ett antal program, vilket förmodligen kommer innebära både högt och lågt i debatten, men förhoppningsvis också nya idéer om fler steg.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X