Krönika

Johan Wennström:Samvaro ersätts med egotrippar

Johan Wennström
Under strecket
Publicerad
Annons

Flera nya intressanta böcker går ut på att det finns sidor av det moderna samhället som försvagar sociala band och skapar existentiell tomhet och ohälsa. Psykologen Sherry Turkle, för att ta ett exempel, har i boken
Alone Together (Basic Books 2011) beskrivit det paradoxala i hur mänskliga relationer tunnas ut och vissnar i de sociala mediernas och smarta mobiltelefonernas tid. Men få av dessa böcker har drabbat mig med sådan igenkänning som den brittiske journalisten Damian Thompsons bok
The Fix: How Addiction is Invading Our Lives and Taking Over Your World (Collins 2012).

Annons
Annons
Annons