X
Annons
X

Gunnar Wetterberg: Samspelet som gav den svenska skogen ett lyft

Den 16 juli 1773 infann sig lantmätaren Isac Nerbin för att "afrita" officersbostället Vare Västergård i Virestad socken. Ägorna är nästan alldeles gröna, det är glest mellan träden i hagarna, och nertill på kartan anmärker han: "Skog är vid gården ganska ringa, emedan intet timmer finnes på ägorna eller tillräcklig vedbrand, utan måste med kostnad och besvär förskaffas ifrån angränsande hemman."

I dag hör detta till landets mest skogrika bygder. Brukarna undrar stolt om inte Smålands jordar snart är mer värda än Skånes, när timret och massaveden klarar världsmarknaden utan vetets EU-stöd. I södra Sverige är den mesta skogen odlad, mer och i större skala än nästan någon annanstans i världen. På 1920-talet uppgick skogsvolymen i Götaland till mellan 42 och 76 kubikmeter per hektar - numera ger avverkningarna bortåt 300 kubikmeter hektaren.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X