Annons

Sämre skydd för patienterna

PATIENTSÄKERHET Att lägga ned Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är ett steg i fel riktning om man menar allvar med att förstärka patientsäkerheten. Istället bör HSAN utvecklas, skriver Sten Erik Jensen, journalist som länge bevakat sjukvårdsfrågor.

Under strecket
Publicerad

Socialminister Göran Hägglund (KD) och flera andra tunga beslutsfattare inom sjukvården hävdar på Brännpunkt (18/8) att patientsäkerheten blir bättre. Men det räcker inte med vackra ord och höga ambitioner. Anmärkningsvärt är att artikelförfattarna undviker en central punkt där den nya lagen urholkar patientsäkerheten.

De skriver att det ska ”bli enklare
för patienter att klaga på vården”. Men de nämner inte att patienters rätt att anmäla vårdmisstag till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, tas bort. Den idag öppna granskningsfunktionen med offentliga beslut ersätts av ett slutet tjänstemannautredande utan insyn och möjlighet till kritisk granskning.

Annons
Annons
Annons