Sämre än väntat för Alimak

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett justerat rörelseresultat (ebita) om 101 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett justerat rörelseresultat på 127 miljoner kronor.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Omsättningen uppgick till 980 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 1.044 miljoner. Den justerade rörelsemarginalen blev därmed 10,3 procent, mot väntade 15,5 procent enligt SME, och påverkades enligt bolaget negativt av en icke kassaflödespåverkande justering om 17 miljoner kronor avseende allokeringen av köpeskillingen gällande Avanti.

Rörelseresultatet (ebit) blev 69 miljoner kronor. Väntat var ett rörelseresultat om 88,8 miljoner kronor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons