Annons

Samma problem – åtta år senare

SJ sätter in extra åtgärder för att klara 1,3 miljoner julresor. Åtgärderna återfinns också i Vinterutredningen från 2010. Som också återfinns i Vinterutredningen från 2002. SvD Näringsliv har lagt skrivelserna bredvid varandra och funnit slående likheter. Samtidigt är SJ redan nu försenat med avisningsåtgärder som ska förhindra att tågen isas ned.

– Lova går an men det gäller att se till att de blir gjort också, säger Per Unckel, den senaste utredaren av svensk järnväg.

Under strecket
Publicerad
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMANBild 1 av 1
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMANBild 1 av 1
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Den 14 februari 2002 publicerade dåvarande Banverket en rapport som man kallade ”Vinterutredning - åtgärdsprogram inom järnvägssektorn”. Den 18 oktober åtta år senare publicerade utredaren Per Unckel Vinterutredningen med stort V. Men av de 13 huvudpunkter som nämns i den 240-sidiga rapporten finns ett flertal med redan 2002.

Annons
Annons
Annons