Samma namn skulle hjälpa patienterna

En äldre patient, som ofta har tio eller fler läkemedel, ska dessutom hålla reda på upprepade byten av flera av dessa medel, skriver författarna.
En äldre patient, som ofta har tio eller fler läkemedel, ska dessutom hålla reda på upprepade byten av flera av dessa medel, skriver författarna. Foto: PERNILLA WAHLMAN/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Det är förvånande att LIF – de forskande läkemedelsföretagen – på Brännpunkt 5/5 väljer att bortse från den potentiella patientnytta med generisk förskrivning som finns väl beskriven i flertalet av de remissvar som inlämnats till Läkemedelsverket. Utbyte av läkemedel på apotek är vanligt förekommande och medför lägre läkemedelskostnader. Men utbyte innebär också vissa patientsäkerhetsrisker och innebär merarbete inom vården och på apotek. Samhället har flera gånger bedömt att besparingen motiverar åtgärden, även om den medför nackdelar för många patienter. Detta innebär att samhället har ett särskilt ansvar att se till att riskerna med utbyte begränsas så mycket som möjligt.

År 2014 expedierades drygt 103 miljoner recept på läkemedel. Vid drygt 41 miljoner av dessa expeditioner, alltså vid 4 av 10 expeditioner, bytte apoteken ut det läkemedel som läkaren förskrivit på recept till en annan vara med samma aktiva substans men med ett annat namn samt ett annat utseende på både tablett och förpackning. Eftersom varje läkemedel normalt expedieras för ett kvartal åt gången innebär det att ett enda läkemedel som byts ut i värsta fall kan expedieras med 4 olika namn och skilda utseenden till en och samma patient under ett år. För en patient med många läkemedel mångfaldigas förstås problemet.

Annons
Annons
Annons