Annons

”Samhällsvetenskaplig forskning allt mindre relevant”

Internationaliseringen vid universitet och högskolor gör att den samhällsvetenskapliga forskningen tappar i relevans som beslutsunderlag för svensk planering och politik, skriver docenterna Jan Amcoff och Thomas Niedomysl.

Under strecket
Publicerad

Det behövs insikter i universitetsvärlden om den strategiska betydelsen i att samhällsvetenskaperna bidrar till det samhälle som föder dem, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tor Johnsson Bild 1 av 1

Det behövs insikter i universitetsvärlden om den strategiska betydelsen i att samhällsvetenskaperna bidrar till det samhälle som föder dem, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tor Johnsson Bild 1 av 1
Det behövs insikter i universitetsvärlden om den strategiska betydelsen i att samhällsvetenskaperna bidrar till det samhälle som föder dem, skriver artikelförfattarna.
Det behövs insikter i universitetsvärlden om den strategiska betydelsen i att samhällsvetenskaperna bidrar till det samhälle som föder dem, skriver artikelförfattarna. Foto: Tor Johnsson

Just nu utreds den internationalisering som pågår vid landets universitet och högskolor. Den innebär ökade kontakter med andra länder och i förlängningen ett värdefullt utbyte av erfarenheter, insikter och kunskaper. Fast förutsättningarna för internationalisering varierar. Inom till exempel teknologi och medicin ligger fokus på universella företeelser och forskningsresultaten resulterar ofta i produkter som kommer till allmän nytta. Samhällsvetenskapernas relevans (utöver det värde kunskap kan tillskrivas i sig) tenderar däremot bestå i att forskningsrönen kan fungera som beslutsunderlag. De avviker också genom att deras studieobjekt – samhällen –uppvisar geografiska variationer, i synnerhet mellan länder. Dessa särskiljande drag innebär att internationaliseringen av den samhällsvetenskapliga forskningen får speciella konsekvenser.

Annons
Annons
Annons