Annons

Samhällsorientering nyckel till integration

INTEGRATIONSPOLITIK I en kommande reform föreslår regeringen att samhällsinformation ska bli en obligatorisk del av etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar. Integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper, det handlar också om delaktighet och samhörighet, skriver integrationsminister Nyamko Sabuni.

Publicerad

kad egenmakt och goda möjligheter till egen försörjning är grunden för regeringens integrationspolitiska strategi. Inom kort kommer regeringen att presentera en reform för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Stora delar av reformen handlar om ansvarsfördelning och styrning av etableringsinsatser under första tiden i Sverige. Men integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper. Det handlar också om att som nyanländ känna delaktighet i och samhörighet med det nya landet.

Samhällsinformation var tidigare en särskild del inom undervisningen i svenska för invandrare, sfi, men lyftes bort för ett par år sedan för att renodla sfi som språkundervisning. Kommunerna har dock haft kvar ett allmänt ansvar att utforma och förmedla samhällsinformation till nyanlända. Vilken information nyanlända får beror således på vilken kommun man bor i och det är också oklart hur många nyanlända som verkligen får ta del av samhällsinformationen.

Annons
Annons
Annons
Annons