Samhällsorientering nyckel till integration

INTEGRATIONSPOLITIK I en kommande reform föreslår regeringen att samhällsinformation ska bli en obligatorisk del av etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar. Integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper, det handlar också om delaktighet och samhörighet, skriver integrationsminister Nyamko Sabuni.

Under strecket
Publicerad
Annons

kad egenmakt och goda möjligheter till egen försörjning är grunden för regeringens integrationspolitiska strategi. Inom kort kommer regeringen att presentera en reform för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Stora delar av reformen handlar om ansvarsfördelning och styrning av etableringsinsatser under första tiden i Sverige. Men integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper. Det handlar också om att som nyanländ känna delaktighet i och samhörighet med det nya landet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons