Samhällsnyttan främst

Under strecket
Publicerad
Annons

Pernilla Wibergs skatteproblem har fått idrottsminister Mona Sahlin att föreslå speciella idrottskonton, så att idrottsmän och kvinnor som tjänar mycket pengar under en kort period i livet kan periodisera sina inkomster och skjuta upp sin skatt. Motivet för att inrätta en sådan gräddfil ter sig emellertid grumligt.
För det första är det inget unikt med att inkomster intjänas under en kort period av livet. Det gäller alla personer med lång utbildning som börjar arbeta sent och sedan bestraffas med statlig inkomstskatt och värnskatt.
För det andra är professionell idrott i allt väsentligt ett nollsummespel. Det den ene vinner förlorar någon annan. Idrottsliga aktiviteter kan förvisso vara vederkvickande för kropp och själ, men den samhällsekonomiska nyttan av all samlad träning är låg. Kan man inte försörja sig på sin hobby, med alla de stöd som utgår till idrottsrörelsen, bör man rimligen syssla med något annat.
Det är därför rimligt att idrottare beskattas något hårdare än människor som faktiskt bidrar
positivt till samhällsekonomin. Ta alla svenska idrottsmän och kvinnor genom tiderna och ställ dem mot bara en enda individ som uppfinnaren Håkan Lans eller den nyligen bortgångne entreprenören Jan Stenbeck.
Men om Sahlin verkligen vill göra något är det enkelt: Avskaffa den statliga inkomstskatten. Med en platt inkomstskatt spelar det inte någon roll vilket år man tjänar sina pengar. Om man vill skatta i Sverige, alltså.

Annons
Annons
Annons