Annons

Samhällsfrågan som blev valtaktik

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

**Den som känner **till svensk skolhistoria häpnar över debatten om vems fel de dåliga PISA-resultaten är. Kanske både dagens politiker och journalister är för unga för att känna till bakgrunden? Oppositionen börjar gärna sin historieskrivning 2006 för att skylla allt på utbildningsministern eller backar möjligen till 1990 för att kunna framställa de båda politiska blocken som lika ansvariga. Argumentet skulle vara att socialdemokraterna kommunaliserade skolan och de borgerliga införde det fria skolvalet. Då bortser man helt från historien före 1990.

Under 1940- och 50-talen arbetar en rad utredningar för att modernisera svensk skola. Trots att experimenten får negativt resultat, tas 1962 beslut om att införa sammanhållen och examensfri grundskola. Oavsett elevernas ambitionsnivå ska alla gå i samma klass, och skolan ska individualisera undervisningen. Lärarna ska välja innehåll, material och metoder efter de olika elevernas intresse och träna eleverna i samarbete och tolerans. När studentexamen avskaffas 1964 är detta en rimlig följd av att man tidigare har avskaffat alla specifika krav på eleverna fram till sexton års ålder.

Annons
Annons
Annons