Samhället gömmer ”skiten” igen

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid tandröta kontaktar vi en tandläkare, men vem kontaktar vi vid folkhemsröta och rättsröta när rättssystem och samhället inte längre fungerar?
”Stulen Barndom” fick i dagarna ett nekande beslut på sin grupptalan där man stämmer Stockholms Stad och begär skadestånd för hanteringen av fosterbarn under 50- och 60-talet.
Beslutet innebär att det inte blir någon rättslig process, trots att det strider mot lagen som tillkom år 2002. En lag som skulle göra det möjligt för individer att driva ”gruppmål” när det inte går att driva civilmål på grund av alltför höga rättskostnader.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons