”Samhället behöver bättre kunskaper i geologi”

Premiärtåget på norra sidan av Hallands ås i samband med invigningen av Hallandsåstunneln den 8 december 2015.
Premiärtåget på norra sidan av Hallands ås i samband med invigningen av Hallandsåstunneln den 8 december 2015. Foto: Björn Lindgren/TT

När det gäller Hallandsåsen har bristen på geologisk kunskap kostat samhället mycket pengar. Exemplet gör det tydligt varför vi behöver geologi i skolan. Vi behöver professorer i svensk geologi. Det skriver Karna Lidmar-Bergström, professor emeritus i naturgeografi.

Under strecket
Publicerad

Karna Lidmar-Bergström

Foto: Privat
Annons

Järnvägstunneln genom Hallandsåsen är nu färdigställd till en kostnad av 10,8 miljarder kronor i stället för de ursprungliga 1250 miljoner kronorna. I förarbetena avrådde geologerna från att bygga en tunnel. Man hade erfarenheter från Bolmentunneln, en tunnel som för vatten från Småland ner till Skåne. Järnvägstunneln (liksom Bolmentunneln) går genom Sveriges största tektoniska rörelsezon, Tornquistzonen. Till denna zon hör urbergshorsten (bergribban) Hallandsåsen. Berget i Hallandsåsen är sprucket och vittrat och innehåller mer vatten än något annat urberg i landet. Ingen beslutsfattare kunde bedöma geologernas uttalanden.

Det skulle tydligen bli för dyrt att genomföra ett säkert bygge, men Kraftbyggarna erbjöd sig att göra det till rimlig kostnad. Kraftbyggarna kunde för lite geologi för att förstå innebörden av geologernas undersökningar. Geologernas bedömningar fick man inte se. Man borrade som om berget inte var sprucket och vittrat! Det gick bara 13 meter.

Annons
Annons
Annons