X
Annons
X

Samhällen i övergångsåldern

SAMTIDER | Demokrati har alltid varit en styrelseform i skuggan av auktoritära hot, menar årets skytteanske pristagare, den spanske statsvetaren Juan Linz. Sin inspirerande forskning har han ägnat åt att förklara hur demokratiska regimer bryter samman och hur nya länder under de senaste tjugo åren gått in i det sköra tillstånd han kallar "övergångsdemokrati". Efter kommunismens fall har hans teorier fått global betydelse.

Juan Linz.
Juan Linz. Foto: MIGUEL RAJMIL
  1. Vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala sker numera en årlig utdelning med donationsmedel av det s k skytteanska priset. Det skall gå ”till den inom internationell eller svensk statskunskap som enligt stiftelsens mening utfört den mest framstående forskningen”. Förra året belönades Robert Dahl för sitt bidrag till den pluralistiska demokratiteorin – amerikanskt naiv och äppelkindad säger en handfull kritiker, föredömligt klar såväl som empiriskt fruktbar och särskiljande säger en betydligt större beundrarskara (Samtider 1/4 1995).

Juan Linz.

Foto: MIGUEL RAJMIL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X