Samers ohälsa ska undersökas

Kunskapen om de svenska samernas hälsa brister, enligt FN. Nu ger regeringen Sametinget i uppdrag att sammanställa fakta om den psykosociala ohälsan hos gruppen.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Tidigare forskning visar att samerna i högre utsträckning än andra personer som bor i samma del av landet lider av depression och ångest. Det finns också en ökad risk för självmord bland renskötande samiska män.

Kunskapen som samlas in ska ligga till grund för fortsatt forskning och även vara ett stöd för de som arbetar med förebyggande psykosociala insatser mot samerna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons