Samepolitik utan samisk insyn

URFOLK Sverige ser sig som ett land som kämpar för världens förtryckta. Men kampen tycks inte omfatta vårt eget urfolk. Regeringen utestänger samerna och kränker deras mänskliga rättigheter, skriver Sara Larsson, Sametinget, och DO Katri Linna.

Under strecket
Publicerad
Annons

De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut. Diskrimineringen av samer är allvarlig och det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons