Annons

Samarbetet blir aldrig vad det varit

Oavsett hur det grekiska dramat slutar är en sak redan helt klar: Eurosamarbetet blir aldrig mer vad det har varit. Upplösning eller kraftigt skärpt finanspolitisk disciplin synes vara de två alternativen som erbjuds. Och det räcker inte med mer bindande regler i finanspolitiken; minst lika viktigt är skärpt övervakning och disciplin i den ekonomiska strukturpolitiken, om eurosamarbetet ska räddas.

Under strecket
Publicerad

Sedan euroländerna gemensamt ställt upp med nödlån för att förhindra en betalningsinställelse i Grekland har ett nytt läge uppstått. I eurosamarbetets regelverk råder förbud mot att rädda ett land som misskött sig (så kallad bail-out).

Före nödlånet var varje eurolands statsskuld varje eurolands eget ansvar. Så är det i realiteten inte längre. En konsekvens av att alla euroländer nu tagit ansvar för Greklands statsskuld blir att alla euroländers statsskulder i framtiden är alla euroländers ansvar. Och eftersom statsskulderna kan sägas vara de årliga budgetunderskotten lagda på hög, blir också alla länders finanspolitik alla länders gemensamma ansvar.

Annons
Annons
Annons