Annons
X
Annons
X

Samarbete ska skydda Stockholm i krislägen

Stockholm ska bli bättre rustat för att hantera terrordåd och plötsliga kriser. Polis, sjukvård, Försvaret, räddningstjänst och kommunerna har i veckan kommit överens om tätare samarbete, bland annat ska en gemensam ledningscentral garantera snabbare och säkrare katastrofinsatser.

Hotet mot Sverige
En polis beväpnad med förstärkningsvapnet MP5, en kulsprutepistol, vaktar den judiska församlingens lokal i Malmö. Många poliser har akut uppdaterat sin kompetens på vapnet efter helgens dåd i Köpenhamn.
En polis beväpnad med förstärkningsvapnet MP5, en kulsprutepistol, vaktar den judiska församlingens lokal i Malmö. Många poliser har akut uppdaterat sin kompetens på vapnet efter helgens dåd i Köpenhamn. Foto: DANIEL KIHLSTRÖM / TT

I dag kan SvD berätta att ett nytt samarbete inletts i Stockholms län för att på ett bättre sätt än idag kunna hantera ett eventuellt terrordåd eller oförberedda kriser i Stockholmsregionen. Ett stort antal aktörer kom överens om en gemensam strategi tidigare i veckan.

Åtgärdsplanen är en direkt följd av händelserna i Paris, Belgien och Köpenhamn.

– Det har varit efterfrågat att utveckla förmågan att kunna agera bättre tillsammans. Den gemensamma inriktningen bygger bland annat på erfarenheter från Utöya och självmordsbombaren i Stockholm 2010. Förhoppningen är att kunna agera koordinerat, säger Ola Slettenmark, samordningschef för Samverkan Stockholmsregionen.

Annons
X

Kommuner, landsting, polisen, sjukvård, Försvarsmakten, Stockholms hamnar och räddningstjänst med flera har tecknat en avsiktsförklaring om hur man vill samverka vid olika händelser. I åtgärdsplanen har man alltså förberett gemensamma rutiner vid en eventuell katastrofsituation.

Ambitionen är att aktörerna nu ska använda de gemensamma resurserna på ett effektivare sätt än tidigare.

När något händer aktiveras en arbetsgrupp med representanter från berörda organisationer som tar fram en så kallad ”gemensam regional inriktning”.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Vi har jobbat fram en process för hur man delar information, samlar en lägesbild, gör en gemensam analys och hittar en inriktning, säger Slettenmark.

  Hur har åtgärdsplanen tagits fram?

  – Vi har bland annat använt oss av olika scenarion som skett i Sverige och världen, där vi exempelvis diskuterat hur ett terrorattentat kan hanteras. Vi har ansträngt oss för att hitta strategier för aktörer att arbeta koordinerat vid en oförberedd händelse, säger Slettenmark.

  På vilket sätt gör den här överenskommelsen tillvaron säkrare för mig som medborgare?

  – Den gör att aktörerna kan vara på tårna, agera snabbt och göra bästa möjliga av den gemensamma förmågan. Det kan även leda till att medborgarna känner en säkerhet och tillit till systemet.

  Det är första gången som olika myndigheter i Stockholms län enats om en gemensam regional inriktning vid en plötslig kris, och på en mer detaljerad och konkret nivå än tidigare.

  I grunden finns ett antal faktorer som ska fungera vid ett eventuellt attentat.

  **En faktor är att vara **mentalt förberedd på att en krissituation kan inträffa.

  – Aktörerna ska kunna planera och vara överens om förutsättningarna att det kan ske i Sverige. Det är viktigt att aktörerna har en gemensam syn på det, och att vi är beredda på det, säger Ola Slettenmark.

  En annan punkt talar om att det ska ske en koordinerad kommunikation vid ett attentat, på högre nivå gäller det för beslutsfattande positioner att ha en strukturerad kommunikation mellan varandra.

  – Organisationerna ska ha tydliggjort vem som ska finnas tillgänglig för att kunna ta avgörande beslut, säger Ola Slettenmark.

  **En annan del berör de **så kallade blåljusmyndigheterna. Polis, brandkår, sjukvård, SOS Alarm och trafikledning ska kunna skicka personal som kan sitta och arbeta i samma rum vid en händelse.

  – Det är viktigt att ha en koordinerad lägesbild ur ett operativt perspektiv. För blåljusmyndigheternas del finns numera möjlighet att träffas i Johannesberget, i SOS Alarms lokaler. Det blir lättare att samarbeta om man har företrädare i samma rum, säger Ola Slettenmark.

  Varje myndighet ska ändå upprätthålla sin egen funktion vid ett eventuellt terrordåd.

  Det gemensamma utvecklingsprojektet har funnits sedan 2011 och pågick till 2014, då man skrev en avsiktsförklaring mellan berörda myndigheter om Samverkan Stockholmsregionen - En trygg, säker och störningsfri region.
   

  Annons
  Annons
  X

  En polis beväpnad med förstärkningsvapnet MP5, en kulsprutepistol, vaktar den judiska församlingens lokal i Malmö. Många poliser har akut uppdaterat sin kompetens på vapnet efter helgens dåd i Köpenhamn.

  Foto: DANIEL KIHLSTRÖM / TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X