Annons

Samarbete ska ge facklig framgång

Krisen inom fackförbunden beror inte bara på politiska beslut. En del av krisen är fackets eget fel. Vi är sex stycken fackförbund som insett att vi behöver förändra vårt arbetssätt och samarbete för att kunna nå framgångar gentemot våra motparter och mot våra politiker, skriver företrädare för sex LO-förbund.

Under strecket
Publicerad

En allt mer ofta förekommande rubrik i massmedier är ”Facket i kris” är. Till viss del är krigsrubrikerna miss­visande, men till viss del också riktiga. Våra och andra fackförbund har de senaste åren tappat tusentals medlemmar. Facket har under de senaste åren också åkt på flera politiska bakslag där arbetarnas ställning på arbetsplatserna har försvagats.

En del av krisen är fackets eget fel. Vi måste tydligare visa våra nuvarande och potentiella medlemmar fördelarna med att vara med i en fackförening. Vårt fackliga arbete måste leda till ekonomiska och politiska vinster för våra medlemmar. En stor del av fackens problem är dock skapade av politiska beslut och krafter som vill minska fackets och dess medlemmars inflytande.

Annons
Annons
Annons