Annons
X
Annons
X

Samarbete med USA skulle inte visas upp

När USA ville ha en formell terroristkontroll i Sverige föredrog tjänstemän från UD och justitiedepartementet att fortsätta med ett informellt samarbete. Orsak: Det politiska klimatet i Sverige. Det visar Wikileaksdokument som SvD har tagit del av.

(uppdaterad)

Den 23 oktober 2008 ber amerikanska federala polismyndigheten, FBI, om två separata möten med representanter från svenska justitiedepartementet och utrikesdepartementet, UD, i Stockholm. USA vill diskutera möjligheterna för ett formellt utbyte av information för så kallad terrorist-screening med Sverige.

Över 400000 namn finns redan på bevakningslistan över kända eller tänkbara terrorister i FBI:s databas, Terrorist Screening Database (TSDB). USA:s skärpta kontroll för inresetillstånd började redan efter terrorattacken den 11 september 2001. Det utökade direktivet, som fick namnet HSPD-6, innebär egentligen att Sverige bör sluta ett formellt avtal om terroristkontroll för att svenskar ska kunna resa till USA utan att ansöka om visum.

Men när justitiedepartementet diskuterar förslaget uttrycker Anna-Carin Svensson, ämnesråd i polisfrågor vid justitiedepartementet, en oro över det politiska klimatet i Sverige.

Annons
X

Enligt ambassadrapporten anser Anna-Carin Svensson att den pågående kontroversen kring Sveriges nya övervakningslagstiftning, den så kallade FRA-lagen, skulle göra det politiskt nödvändigt för justitieministern att presentera ett formellt avtal för informationsutbyte med USA för riksdagen.

Sådan offentlighet var inte önskvärd. Detta eftersom det kunde äventyra allt informellt informationsutbyte som sker med USA.

De svenska tjänstemännen uttryckte ”en hög grad av tillfredsställelse” med de existerande informella arrangemangen, och befarade att ett HSPD-avtal skulle öka risken att redan befintliga kanaler, som täcker ett brett spektrum av lagförstärkningar och antiterroristsamarbete, skulle granskas mer intensivt och därmed äventyras.

Anna-Carin Svensson frågade, enligt dokumentet, om inte FBI kunde höra med Washington om det nuvarande starka, men informella, arrangemanget kunde räcka för att uppfylla kraven för det utökade direktivet.

Maria Lundkvist, chef för UD:s Amerikaenhet, delade justitiedepartementets oro över förslagets tajming. ”Hon sade att det var en särskilt känslig tid politiskt i Sverige för frågor som rör regeringens övervakning och påverkar den personliga integriteten, vilket tydde på att förhandlingarna inte skulle gå snabbt”, enligt ambassadrapporten som har skrivits under av dåvarande ambassadören Michael Wood.

Mötet med justitiedepartementet avslutades, enligt ambassadrapporten, med att båda parter lovade att ta frågan vidare.

”På längre sikt, när en förändrad politisk miljö i Sverige kan vara mer gynnsam för ett formellt avtal med USA, finns det starkt skäl att tro att Sverige inte kommer att bli ett direkt mål för terrorister och därför har lite att vinna på ett HSPD-6 avtal”, sammanfattar USA-ambassaden i rapporten.

För SvD förklarar nu Anna-Carin Svensson att frågan om ett formellt avtal aldrig blev aktuell igen.

–Det rann ut i sanden. Amerikanerna var där och presenterade avtalet de ville att vi skulle ingå, men sedan har de egentligen inte kommit tillbaka, säger hon.

Anna-Carin Svensson informerade justitieministern om vad som sagts på mötet. Men från Sveriges håll var man heller inte intresserad av att gå vidare i ärendet, förklarar hon.

–Vi tyckte väl att ett sådant avtal inte var nödvändigt helt enkelt. När det gäller polis och brottsbekämpande frågor samarbetar polis och säkerhetstjänst i den utsträckningen de behöver enligt de lagar och regler som finns.

Varför skulle det då vara politiskt känsligt?

–Det där är ju hur amerikanska ambassaden har uppfattat det.

Men varför skulle riksdagens ljus kunna äventyra det informella säkerhetssamarbetet?

–Det är väl också vad amerikanerna lägger i mun på en, och det tänker jag inte heller kommentera. För oss är det naturligt att ta en fråga av den arten till riksdagen, men amerikanerna tycker att ett sådant avtal ska vara sekretessbelagt eftersom det avslöjar hur de jobbar med terroristbekämpning.

Anna-Carin Svensson menar att samtalen om den informella terroristkontrollen ”absolut inte” ska förväxlas med det program för övervakning vid ambassaderna som startade före terrorattackerna 2001 och nyligen avslöjades i bland annat Norge och Sverige.

UD ville på söndagen inte kommentera uppgifterna, och hänvisade till justitiedepartementet.

–De förhandlingar om Visa Waiver-program som vi har fört har inget som helst att göra med det övervakningsprogram (SDU) som USA haft runt sina ambassader, säger justitieminister Beatrice Ask (M) till SvD.

Chris Dunnett, talesperson vid amerikanska ambassaden, känner inte till omständigheterna kring de aktuella mötena, men betonar att Sverige är en ”utomordentlig samarbetspartner” i frågan kring terroristbekämpning.

–Vi vill gärna ha, och har redan, ett väl fungerande samarbete med svenska myndigheter. Eftersom Sverige ingår i Visa Waiver-programmet (att vi får åka till USA utan visum) vill vi vara säkra på att vi kan bistå med nödvändig information för att garantera fred och säkerhet, och tvärtom, säger han.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X