Annons

”Samarbete krävs för att lösa it i vården”

Foto: Bertil Ericson/TT

Bildandet av ett gemensamt program mellan våra tre regioner är ett erkännande av att ingen aktör kan göra hela jobbet på egen hand för att förse vården med en informationsmiljö som svarar mot såväl medarbetares som invånares krav på moderna digitala verktyg, skriver Daniel Forslund (FP), Stockholms läns landsting, Martin Andreasson (M), Västra Götalandsregionen, och Anders Åkesson (MP), Region Skåne.

Under strecket
Publicerad

Sarah Jevrém, Magnus Nordlund, och Petter Trillkott från Nordvästra Västra Götalands läkarförening, efterlyser i SvD Debatt den 26 juli ett nationellt initiativ för att komma till rätta med hälso- och sjukvårdens bristfälliga it-system. Vårdens lapptäcke av journalsystem och administrativa system stjäl tid från patienterna och skapar problem i informationsöverföring, informationssäkerhet, integritet och patientsäkerhet.

**Vi företrädare **för Sveriges tre största vårdgivare, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne delar bilden av bristerna och till stor del vad som behöver göras. Däremot upplever vi att kritiken mot den satsning vi nu gör inom ramen för 3R-samarbetet för att komma tillrätta med problemen till stor del bygger på missuppfattningar av arbetets upplägg och mål.

Annons
Annons
Annons