Annons

Hans Ingvar Roth:Samarbete är lösningen på katastrofens problem

Foto: Science Photo Library / TT

Till skillnad från en jordbävning eller en tsunami drabbar coronapandemin hela världens befolkning. Det borde ha en sammansvetsande effekt, istället har nationerna splittrats. Vad kommer det i förlängningen ha för effekter på internationell fred och säkerhet? 

Under strecket
Publicerad

När coronapandemin började accelerera på allvar under mars månad 2020 var det många som trots den allvarliga situationen hyste hopp om att denna globala utmaning skulle kunna ha en positiv sammansvetsande effekt för världens befolkning. Den ursprungliga tanken med FN:s hälsoorgan WHO var också att bekämpa pandemier och förbättra hälsoläget i världen, något som de flesta människor lätt kan inse det stora värdet av oavsett ideologi eller livsåskådning.

Den idealiserade bilden av pandemins effekter på internationellt samarbete och ett globalt fredsbyggande förmedlades under våren av den amerikanske statsvetaren Barry R Posens i hans artikel ”Do pandemics promote peace?” i Foreign Affairs i april. Den bulgariske filosofen Ivan Krastev bejakar också i princip Posens positiva visioner i sin nyutkomna bok ”Är morgondagen redan här?  Hur pandemin förändrar Europa” (Daidalos). 

Annons
Annons
Annons