Annons

Sälj inte ut Stockholms skärgård

Under strecket
Publicerad

För närvarande pågår försäljningen av Fortifikationsverkets egendomar i Stockholms skärgård. För staten handlar det om stora försäljningsintäkter de kommande åren. Men för medborgarna i landets mest tätbefolkade region handlar det om ett tjugotal markområden i skärgården, där många är av omistliga värden sett ur natur och kulturskyddssynpunkt, som nu riskerar att stängas för besökare och allmänhet.

Vi socialdemokrater menar att Stockholms skärgård ska vara öppen och tillgänglig för alla invånare. Vår uppfattning är därför att de delar av skärgården, som allmänheten i dag har tillgång till och som nu är utlagda till försäljning, borde skänkas till Skärgårdsstiftelsen. Ett överförande till stiftelsen skulle ligga i linje med det handlingssätt som Stockholms stad valde när man inte längre ville äga mark i Stockholms skärgård.

Annons
Annons
Annons