Hela denna artikel är en annons

Sälj din serverhall - halvera kostnader för drift och el

Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto. Företaget är först i Sverige med en paketerad modell för sale-leaseback av företags egenägda serverhall.
Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto. Företaget är först i Sverige med en paketerad modell för sale-leaseback av företags egenägda serverhall.

Att äga en egen serverhall är oftast dyrt, kräver långa investeringar och kan dessutom innebära en stor ansträngning på klimatet. Många av de gamla hallarna slukar energi och byggdes under en helt annan tid när hållbarhetsfrågor var mindre prioriterade.

Allt fler rapporter indikerar att serverhallars redan stora påverkan på klimatet bara kommer att fortsätta att öka. Detta på grund av den stora mängd energi som hallarna förbrukar – energi som sällan kommer från förnybar el. Samtidigt som nya serverhallar byggs är många äldre motsvarigheter fortfarande i drift, vilka ofta kan bli dyra när komponenter och infrastruktur måste bytas ut och driftavbrotten blir tätare.

Betala bara för det du använder

Colocation-leverantören Conapto vill påskynda avvecklingen av miljöförstörande serverhallar genom erbjudandet sale-leaseback. En affärsmodell som både kan hjälpa företag med en grön omställning för sin IT – och även att spara miljoner i kostnadsreduceringar.

Att äga en egen serverhall kan med andra ord bli en dyr historia – något Conapto tagit fasta på och skapat en affärsmodell för sale-leaseback. Modellen innebär att Conapto köper företagets serverhall och tar över driften av anläggningen. Företaget hyr sedan anläggningen som en colocationlösning så länge de vill fram till att de är redo att flytta över sin verksamhet in i ett av Conaptos moderna, kostnadseffektiva och klimatneutrala datacenter.

– Det här ska göra det enklare att gå över till en mer hållbar drift samtidigt som man hyr serverhallen som en tjänst, förklarar Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto.

GUIDE: Så fungerar sale-leasebackcontent.conapto.se

Conapto är först i Sverige med en paketerad modell för sale-leaseback av företags egenägda serverhall.

– Vi ger kunden möjlighet att sälja sin gamla serverhall till oss, för att sedan stegvis få hjälp att flytta sin drift till våra moderna, säkra och klimatneutrala datacenter där de enbart betalar för det de använder, säger Stefan Nilsson.

Sparade in 3 miljoner kronor

Sale-leaseback erbjuder alltså kunder möjligheten att friktionsfritt både flytta in i klimatneutrala datacenter och även få hjälp att avveckla sin gamla serverhall. Genom att flytta in i ett energieffektivt och klimatneutralt datacenter kan man i många fall halvera sin elkostnad. För en av Conaptos kunder innebar bytet ett minskat koldioxidutsläpp från 476 ton C02 till 0 ton C02 och 3 miljoner insparade kronor per år i driftkostnad.

– Det här visar vilken positiv inverkan ett byte till en colocationlösning kan ha på kostnaderna för drift, underhåll och el, men också på företags klimatpåverkan. 476 ton koldioxid motsvarar 180 flygresor från Stockholm till Göteborg per år, så med det perspektivet är detta en fantastisk möjlighet, säger Stefan Nilsson.

Sälj din serverhall och halvera kostnader för drift och elcontent.conapto.se
Annons
Annons
Annons