SAKNADE ORD

Som vi alla vet räcker det befintliga ordförrådet inte alltid till. Nya ord behövs. I kulturredaktionens serie Lexikala Luckor har medarbetarna ägnat kraft åt att att fylla luckorna. Här är deras saknade ord.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

BAKSYNT (7/12)

Baksynt (adjektiv). Bildat i analogi till framsynt. Att vara baksynt innebär att ha blick för samband mellan nuet och det bakomliggande; ung. synonymt med förmåga att lära av historien. Tidigaste dagspressbelägg 3/10 2010: ”En väsentlig orsak till valutgången anses av flera bedömare vara att en baksynt samhällsanalys fick genomslag i väljarkåren trots svagt intresse från ledande medier och partiföreträdare”.
Gun-Britt Sundström

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons