Annons

”Sakkunnigas bedömning är stark bevisning”

Nils-Eric Sahlin.
Nils-Eric Sahlin. Foto: Yvonne Åsell

Stellan Gärde hävdar att det inte fanns bevis för anklagelser om fusk vid ett ärende på Lunds universitet. Det är nonsens, skriver Nils-Eric Sahlin i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Juristen Stellan Gärde skriver i en replik till min artikel i SvD att mina ”påståenden inte stämmer med sanningen”. Gärde skriver: ”Inga experter har fattat några beslut i ärendet, utan universitetsrektorn har tagit beslutet. Under utredningen som universitetet utfört har tre utsedda experter bidragit, det vill säga sakkunniga professorer verksamma inom närliggande forskningsområden. Inga av dessa har i sina utlåtanden dragit slutsatsen att forskaren fuskat.”

Lunds universitet bad tre sakkunniga granska det vetenskapliga materialet. Universitetet bad dem aldrig säga om de ansåg att forskaren brutit mot god forskningssed eller ej, gjort sig skyldig till fabricering, förfalskning eller plagiat eller ej. Experternas uppgift är inte att ”fatta några beslut i ärendet”. Oredlighetsfrågan var en fråga för universitetet att avgöra.

Annons
Annons
Annons