Annons

”Säkerställ seriösa bud på bostäder”

Foto: Emma-Sofia Olsson

Att enbart kräva namn och kontaktuppgifter för att lägga bud på bostäder öppnar för oseriösa budgivare, skriver statistikerna Beatrice Ljung och Rohan Draper.

Under strecket
Publicerad

Vid bostadsaffärer finns det en del faktorer som påverkar den slutliga prislappen. Marknadsläget, förväntningar, inkomster, reporäntans nivå, skatter, bostadsbestånd och nybyggnation för att nämna några. Trots detta behöver inte två till synes lika bostäder uppnå samma slutpris. Olika bostadsobjekt möts av olika spekulanter, vars varierande köpkraft kan ge skilda utfall prismässigt. Vid budgivning blottas emellertid inte alltid den sanna köpkraften eftersom spekulanter kan ge oseriösa bud. Det finns alltså de som deltar i budgivningen utan att faktiskt kunna köpa bostaden i fråga. Enligt Boupplysningen (2018) krävs nämligen enbart namn och kontaktuppgifter för att lägga ett bud. Förekomsten av oseriösa budgivare kan i sin tur driva upp priserna till en nivå som inte skulle uppnås om den sanna köpkraften blottades. Sker sådan oseriös budgivning i stor utsträckning kan detta sedan driva upp prisutvecklingen på marknaden och bidra till en onödigt hög skuldsättning hos hushållen.

En hög skuldsättning hos hushållen vållar visserligen ingen större problematik så länge bostadsräntorna är låga, vilket de varit under de senaste åren. Men detta kan komma att ändras i framtiden, i synnerhet om inflationen skulle börja öka kraftigt. Riksbanken skulle då sannolikt vara tvungen att höja reporäntan, vilket i förlängningen påverkar bostadsräntorna. Ur ett preventivt och framåtblickande perspektiv bör därför hushållens skuldsättning hållas på en stabil nivå. Det är därför viktigt att inte driva upp bostadspriserna mer än nödvändigt, i synnerhet inte med bud som inte kan förverkligas.

Annons
Annons
Annons