Säkerhet byggs tillsammans med våra grannländer

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges säkerhet bygger på samverkan med andra. Det står i den svenska solidaritetsförklaringen som i bred enighet har utvecklats i två Försvarsberedningsrapporter under 2007 och 2008. Den har lagts fram för riksdagen i försvarspropositionen, och 2008 i regeringsförklaringen och utrikesdeklarationen. Mikael Nilsson (2/12) påstår att den tillkommit ”i det fördolda”. Det måste vara genant för en medarbetare på Försvarshögskolan.

Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december innehåller två solidaritetsförklaringar som täcker hela skalan av hot. Vår utvecklade solidaritetsförklaring utgår från ett brett säkerhets- begrepp, omfattande civila och militära hot.

Annons
Annons
Annons