Annons
X
Annons
X

Säker bil ger billigare försäkring

Från och med i höst kommer trafiksäkerhetshöjande teknik i bilar att kunna registreras i vägtrafikregistret. Tanken är att försäkringsbolag ska använda registret för att anpassa trafikförsäkringspremierna.

Foto: EURO NCAP

Det betyder att fordonsägare som satsar på säkerhet kan få sänkta premier.

– Allt eftersom tekniken går framåt växer även behovet av att differentiera trafikförsäkringspremierna. Bilarnas säkerhet varierar beroende på modellen och utrustningen, därför vill vi göra det lättare för försäkringsbolagen att hålla reda på vilka bilar som är utrustade med vad, förklarar Claes Tingvall som är trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket.

Myndigheten har jobbat fram beslutet rekordfort, delvis för att hänga med utvecklingen i andra länder.

Annons
X

– I många länder flyttar man ut samhällets kostnader till individen när det gäller trafikförsäkringar. I Sverige håller man nu på att utreda huruvida socialförsäkringarna som är kopplade till trafikskador ska flyttas över till trafikförsäkringen, det skulle innebära en ökad kostnad för bilägarna. Därför är det viktigt att kunna differentiera premierna, säger Claes Tingvall.

Utrustning som kommer att kunna registreras är bland annat automatiskt nödbromssystem och trötthetsvarnare.

Vägverkets förhoppning är att registret kommer att ge fordonsägarna möjlighet att påverka försäkringspremien genom att skaffa säkerhetsutrustning. Det kommer i sin tur leda till färre allvarligt skadade och döda i trafiken.

Anders Kullgren, som är chef för trafiksäkerhetsforskningen på Folksam, välkomnar Vägverkets beslut och säger att hans bolag redan erbjuder en sänkning av premien till bilägare som har vissa säkerhetssystem i sina fordon.

– Vi införde det i slutet av 90-talet för bilar som är utrustade med whiplashskydd. Vi har även en rabatt för alla som har antisladdsystem, deras premie sänks med 10 procent, säger han.

Flera nya säkerhetssystem är på väg ut på marknaden och att de kommer att ha stor effekt på trafiksäkerheten i framtiden, berättar Anders Kullgren.

– För försäkringsbolag är detta självklart något att göra beräkningar på när det gäller försäkringspremierna. Det är bra att vi kommer att ha underlag för det i vägtrafikregistret, säger han.

Registreringen av säkerhetshöjande system kommer att vara frivillig och det är generalagenter, fordonstillverkare och importörer som ska ha möjlighet att registrera dem.

Annons
Annons
X
Foto: EURO NCAP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X