Annons

Sahlins svar tillför inget nytt

Publicerad

Mona Sahlin (S) uppmärksammar (18/3) problemet med ungdomsarbetslösheten i Sverige. Det är bra. Jag delar helt uppfattningen att vi måste göra mer för att lösa problemet. Oavsett konjunktur har vi i Sverige haft en alldeles för hög ungdomsarbetslöshet. Men, de svar som Sahlin ger tillför inget nytt.

Frågan varför arbetslösheten bland unga är så hög har många svar. Ett av de viktigaste svaren finns i den svenska skolan. Det handlar om kvaliteten på skolan och att länken mellan skolan och arbetsmarknaden inte fungerar som den ska. 30 000 ungdomar hoppar årligen av gymnasieskolan och kommer ut till arbetsmarknaden utan en fullständig utbildning. Detta gör att dessa ungdomars möjligheter att få ett första jobb blir starkt begränsade.

Annons
Annons
Annons
Annons