Annons
X
Annons
X

Sahlin ska motverka extremism

På torsdagen utsåg demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) den förre S-ledaren Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Uppdraget sträcker sig över två år. Samtidigt stänger inte Sahlin dörren helt för en medverkan i en eventuell ny regering efter valet.

Mona Sahlin.
Mona Sahlin. Foto: TOMAS ONEBORG

- Det här är det viktigaste beslutet jag har fattat som demokratiminister, sade statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) på presskonferensen där tillsättningen presenterades.

– Mona Sahlin har stått på barrikaderna för människors rättigheter.

Regeringen avslöjade tidigare i somras att man efter förslag från två utredare, skulle tillsätta en ny nationell samordnare med uppdrag att arbeta förebyggande mot extremism och värna demokratin.

Annons
X

Mona Sahlin kommer att ha samordnaruppdraget i två år. Tjänsten är på 70 procent.

– Jag känner mig väldigt hedrad av att få det här uppdraget. För mig har det här med att bekämpa extremism blivit mer än en fråga, det har blivit själva grunden för all demokratisk verksamhet, sade hon.

För SvD berättar Mona Sahlin att hon ser som en av sina viktigaste uppgifter att samordna kunskapen om, och förhållningssättet till, våldsbejakande extremism.

– Människor inom polisen, eller kommunpolitiken, eller skolan måste veta: vad gör just jag när jag ser att våldstendenser eller exempelvis nazister dyker upp. I dag finns väldigt mycket kunskap, men inte hos de som behöver använda den, säger hon.

Hon pekar vidare på vikten av att från nationell nivå signalera med vilket allvar man ser på våldsanvändande i politiskt syfte. En tydlighet hon menar krävs för att även lokalsamhället ska agera.

Dessutom vill Sahlin inhämta kunskap kring våldsbejakande extremism från andra länder.

– Det viktiga är att sluta prata och börja göra något, sammanfattar hon.

Vilken typ av våldsbejakande extremism som är viktigast att bekämpa vill Mona Sahlin inte slå fast.

– Jag har svårt att dela upp det. Men jag tycker nog att de grupper som inte bara bejakar våld utan även visar sig vilja använda våld och samtidigt vill skapa sig en plattform i den demokratiska parlamentarismen är en extra viktig nöt att knäcka.

På frågan om hennes nya uppdrag innebär att hon inte kommer att ingå i en eventuell ny regering efter riksdagsvalet svarar hon undvikande.

– Den frågan går inte att svara på. Nu har jag tagit det här och nu tar jag mig an det uppdraget.

Den S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld har tidigare sagt att sannolikheten att Mona Sahlin skulle ingå i en ny regering varit liten. Nu är den ännu mindre, menar han.

– Det är väldigt ovanligt att tidigare partiledare blir ministrar i en ny regering. Helt klart minskar ju sannolikheten ytterligare att bli minister när hon fått ett tungt uppdrag som hon förväntas vara engagerad i till hundra procent, säger Ulf Bjereld.

– Att släppa det om några månader och hoppa på något annat känns kanske inte så troligt.

Att hon blivit utsedd av en borgerlig regering visar på det breda förtroende som Mona Sahlin har i frågor hon kommer att behandla som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, menar Ulf Bjereld.

– Det finns en bred uppslutning bakom hennes person och kompetens, vilket hon kommer att ha nytta av. Det visar också att det finns en bred samsyn över blockgränserna i de här frågorna.

Stockholm TT

Annons
Annons
X

Mona Sahlin.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X