Annons
X
Annons
X

Sahlin: ”Min ställning är stark”

Socialdemokraterna uppfattas som ”gnälliga”. Den bilden vill Mona Sahlin ändra genom att tydligare visa alternativet till regeringens politik. Hon säger samtidigt att det fallande opinionsstödet är en nyttig ”omruskning” för många.

Mona Sahlin tycker att det fallande opinionsstödet är en nyttig ”omruskning” för många.
Mona Sahlin tycker att det fallande opinionsstödet är en nyttig ”omruskning” för många. Foto: TOMAS ONEBORG

Under våren har de rödgrönas opinionsövertag över allianspartierna i princip raderats. Nu är det jämnt skägg mellan blocken. Att det som såg ut som ett nästan ointagligt försprång smält samman beror på att Socialdemokraterna fallit som en sten. Som mest har partiet fått 44,1 procent i SvD/Sifos mätningar efter förra valet. I den senaste mätningen var stödet 34,6 procent. Och på bara drygt ett år har förtroendet för S-ledaren Mona Sahlin rasat från 67 till rekordlåga 23 procent, enligt den senaste opinionsmätningen från Synovate.

– När avståndet var som störst sade jag att valet kommer bli väldigt jämnt. Och nu säger jag med samma lugna emfas: valet kommer att bli jämnt, säger partiledaren Mona Sahlin.

Vilket är ditt ansvar för de fallande opinionstalen?

Annons
X

– Jag är partiledare och har förstås en stor del av ansvaret. Då kan man säga så här: om jag vore en partiledare som känner att jag vågar inte fatta beslut som är jobbiga, svåra eller kontroversiella då är jag en dålig partiledare. De beslut och steg vi har tagit har varit helt nödvändiga även om de har haft ett pris kortsiktigt i opinionen.

Hur beskriver du tillståndet i partiet och din ställning?

– Jag känner mig väldigt trygg med att min ställning är stark. Jag har ingen som helst oro där. Tvärtom.

– För partiet i stort kan man säga att opinionssiffrorna är en nyttig omruskning för många. Vi inte vinner val per automatik. Vi vinner val när vi har förtroende från väljarna och då måste vi slita, vi måste jobba, vi måste leverera, vi måste argumentera. Det är den fasen partiet måste in i nu,

I mätningarna av väljarnas förtroende för partiledarna hamnar du långt ned på skalan. Vad tror du är förklaringen?

– Jag önskar att jag enkelt kunde svara på det. Det kan jag inte. Har partiet problem i opinionen betyder det att hela partiet har problem och där finns jag också.

– Sedan kan jag ha självkritik på ett område. Vi uppfattas uppenbarligen som ”gnälliga”. Det har jag tagit åt mig, att börja varje mening med: det här vill vi socialdemokrater göra eller det här vill vi rödgröna göra. Man måste se mycket tydligare att en oppositionsroll inte bara är att opponera. Vi måste hela tiden visa vad vårt alternativ är. Det känner jag behov av att göra mer.

Du valdes med uppdraget att förnya och förändra Socialdemokraterna. Vilken förändring har mött störst internt motstånd?

– Det rödgröna samarbetet. Det behövs tid för att vänja sig vid realiteterna.

Har ni fått betala ett opinionspris för samarbetet med V och MP?

– Det låter så skarpt att säga betalat ett pris. Men jag tror att det så här långt har påverkat mobiliseringen av framförallt våra väljare. En del har med glädje tittat på V och med skräck på MP och tvärtom.

– Nu är vi inne i ett läge där jag vill leverera besked. Det är det som i längden kommer att påverka hur opinionen ser ut när vi kommer till valet.

Hur mycket har debatten kring AMF och Wanja Lundby-Wedin påverkat förtroendet för Socialdemokraterna?

– Det har framstått som att jag skyller nedgången i opinionen på AMF. Så är det inte.

– Men vi är ett parti som är beroende av att våra väljare känner att vi gör skillnad, att vi förstår hur folk har det. Det är klart att debatten om AMF har skapat ett frågetecken där. Det berör både socialdemokratin och LO. Det har både jag och Wanja, som ledare, ett ansvar för att förändra.

Vad kunde du ha gjort annorlunda sedan du valdes till partiledare?

– Jag tittar framåt. Jag försvarar varje steg. Jag vill vara en sådan ledare, och hoppas att jag är det, som även när man fattar tuffa beslut står man för dem. Så jag sitter inte och ångrar mig.

Annons
Annons
X

Mona Sahlin tycker att det fallande opinionsstödet är en nyttig ”omruskning” för många.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X