Annons

Sahlin har skäl att oroas

Under strecket
Publicerad

Maia Hirasawa inledde kongressen med sin tolkning av The Arks
The worrying kind. Hon läser väl tidningarna. I
Aftonbladet presenterade Sifo en ny förtroendemätning igår, där stödet för Mona Sahlin nu rasat till den lägsta nivå en S-ledare haft sedan mätningarna började, och dagen innan konstaterade United Minds att partiet fortfarande ligger under sitt valresultat 2006. I
Dagens Nyheter visade Synovate att det rödgröna försprånget i opinionen nu krympt till 0,7 procentenheter. I
Expressen uppmätte Demoskop att Sahlin är ”mer impopulär än sin hårt kritiserade företrädare Göran Persson.”

Mona Sahlin valde dock i sitt inledningsanförande att referera en mätning från Novus, som visar att 56 procent av de svarande inte tycker att regeringen har levt upp till sina löften om jobb och utanförskap. Någon global kris nämndes inte.

Annons
Annons
Annons