Annons

Såhär bör sjukförsäkringen reformeras

Regeringen har utlovat förändringar i sjukförsäkringen, men ännu har inget hänt. Det duger inte. Det finns en rad snabba åtgärder som bör genomföras, som att införa en rehabiliteringsersättning och att inte slänga ut de sjukskrivna ur försäkringen innan arbetsförmågan är prövad. Det skriver TCO:s Åsa Forsell och Roger Mörtvik.

Under strecket
Publicerad

Ända sedan regeringen införde nya regler i sjukförsäkringen har kritiken varit hård. Remissinstanserna pekade på stora risker, men kritiken togs inte på allvar. Regeringens tidigare reaktion var avvisande och präglades av ett förnekande av att det överhuvudtaget fanns några stora problem.

Men allt fler fall uppenbaras där människor har fattiggjorts, inte har fått rehabilitering och tvingats lämna sjukförsäkringen trots att de varken är friska eller har arbetsförmåga annat än till fiktiva jobb, där arbetsförmåga prövas mot en arbetsmarknad som inte finns annat än i teorin. Många som har haft behov av stöd och rehabilitering har istället bollats fram och tillbaka mellan myndigheter och ersättningssystem utan att det har funnits någon annan grund för detta än att man har passerat en tidsgräns i försäkringen. Rättssäkerheten är otillräcklig när enskildas arbetsförmåga bedöms olika av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Annons
Annons
Annons