Annons

Sagax inför D-aktier

Sagax inför ett nytt aktieslag och ökar eget kapital med 383 miljoner kronor genom en företrädesemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Sagax föreslår införa en ny stamaktie, serie D, som ger rätt till högst 2:00 kronor i utdelning per aktie och år. Utdelningen lämnas utan preferens och erläggs kvartalsvis.

Styrelsen för Sagax har beslutat om en företrädesemission av stamaktier serie D om högst 383 miljoner kronor, villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande. För 15 befintliga aktier, oavsett aktieslag, erhålls företrädesrätt att teckna 1 stamaktie serie D för 26:50 kronor motsvarande 7,55 procent avkastning vid nuvarande utdelning.

Annons
Annons
Annons