Annons
X
Annons
X

Säg upp avtalet med Ryssland omedelbart

Efter Rysslands ockupation av Krim måste EU:s energistrategi ses över för att frigöra sig från rysk gas, utan att öka klimatutsläppen. I Sverige borde Vattenfall omedel­bart säga upp sitt kärnbränsle­avtal med Ryssland, skriver Kent Johansson (C), Roger Tiefensee (C) och Martin Ådahl (C).

BRÄNNPUNKT | KRISEN I  UKRAINA

Det finns inget scenario efter Krimockupationen under vilket svenska reaktorer, rent etiskt, borde köpa sitt kärnbränsle av Vladimir Putins stats­företag.
Kent Johansson, Roger Tiefensee och Martin Ådahl

Rysslands ockupation av Krim och exempel­lösa brott mot de avtal man ingått om säkerheten i Europa har i ett slag förändrat mycket i det europeiska samarbetet. I Sverige behöver vi se över den säkerhetspolitiska och militära hotbilden mot vårt land, och mot våra grannländer i Baltikum.

Men Krimkrisen påverkar också EU:s och Sve­riges energipolitik. EU kan inte vara så beroende av rysk gas som vi blivit. När EU:s utrikesministrar pressar Kreml så sitter Kreml i gengäld på kontrollen av 42 procent av Tysklands, 28 procent av Italiens och 98 procent av Österrikes gasleveranser. Många medlemsstater som en gång led under det sovjetiska oket har försökt frigöra sig från det beroende av rysk gas som sovjetmakten skapade. Men resten av EU borde gjort mer, som diskuterades i samband med byggandet av gasledningen Nordstream från Ryssland till Tyskland. Även om vi i Sverige själva inte gjort oss beroende av den ryska gasen måste vi aktivt medverka till en strategi i EU för att frigöra oss från det gemensamma beroendet.

Annons
X

Här finns två vägar att gå.

**Den ena bär bakåt. **För att bli kvitt den ryska gasen accelererar vi i stället leveranser av gas från andra leverantörer och ökar upp kolkraften ännu mer i Europa. En sådan europeisk ”kolchock” vore för­ödande för ett EU som kämpar för att vara ett föredöme för resten av världen inför en annalkande klimatkris. Miljöminister Lena Ek har just varit med och byggt en koalition av miljövänliga nationer bakom EU-kommissionens förslag att minska klimatutsläppen med 40 procent till 2030. Den koali­tionen måste Sverige nu hålla ihop, samtidigt som den svenska regeringen argumenterar för att gå längre. Centerpartiet har i sin tur ännu ambitiösare mål och vi har i Europaparlamentet bidragit till en att skapa en majoritet för en förstärkning av klimatpolitiken.

Kärnkraften hålls fram av vissa som ett alternativ, men det är ett dyrt sådant. De senaste kärnkraftsbyggena i Finland och Frankrike har avskräckt företag från att bygga nya reaktorer på grund av de ständigt högre kostnaderna. Den brittiska regeringen har tvingats dela ut stora subventioner för att få i gång sitt program för utbyggd kärnkraft. I Sverige rusar de realistiska kalkylerna för kärnbränslehanteringens kostnader. Att tumma på säkerheten för att få ner kostnaderna, som det finns oro för att rysk atomindustri gjort, är inte ett alternativ.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Självklart ska EU inte heller i detta läge köpa ryskt kärnbränsle, och därför borde det vara akut för Vattenfall att fatta beslut om att omedelbart ­avveckla kärnbränslesamarbetet med Ryssland och ryska statsföretaget Rosatom. Det finns inget scenario efter Krimockupationen under vilket svenska reaktorer, rent etiskt, borde köpa sitt kärnbränsle av Vladimir Putins statsföretag.

  Den andra vägen ur beroendet av rysk gas är den gröna. Ett land som producerar sin egen förnybara energi blir inte längre lika beroende av omvärldens leveranser. Priset på förnybar energi i Europa har rasat, främst på vindkraft, men även på solpaneler, medan bioenergi länge varit billig men inte fullt ­utbyggd. I många vindlägen i Europa är vindkraften i dag, även medräknat för variationen i vind, billigare än den nya kärnkraften. Den går att bygga ut snabbare och flexiblare. I Sverige har vi med Center­partiet i regeringen kunnat tiofaldiga vindkraften tack vare elcertifikaten, ökat bioenergin med över 50 procent och har nu för första gången över hälften av energin som är förnybar. Energibesparingarnas utveckling i både bostäder och industri har överraskat över hela EU, med Sverige som ledar­nation, om än otillräcklig sådan. EU överträffar ständigt sina alltför blygsamt satta klimatmål vilket gör att det finns ett överflöd av utsläppsrätter och priset på utsläpp är lågt.

  Det är nu bråttom för EU att minska beroendet av rysk gas genom satsningar på förnybar energi. Det här är stora och viktiga frågor inför det annalkande EU-valet där Centerpartiet uthålligt och kraftfullt drivit på för högre klimatambitioner och mot kärnkraftssubventioner.

  Vi vill göra det gröna lönsamt, genom att skärpa klimatkraven, därigenom höja priset på utsläpp från gas och kol så att vi kan använda pengarna till grön skatteväxling med minskad skatt på jobb och på de gröna energialternativen.

  Samtidigt som EU reagerar kraftfullt på Krim­ockupationen och vi planerar för ett nytt säkerhets­politiskt läge måste vi därför också accelerera omställ­ningen till det förnybara, och arbeta för att undvika en kolchock. Både för att klara klimatet och för att bli herrar i vårt eget hus.

  KENT JOHANSSON

  Europaparlamentariker, Centerpartiet

  ROGER TIEFENSEE

  miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet

  MARTIN ÅDAHL

  chefsekonom, Centerpartiet

  Debattartiklar om Ukraina:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X