X
Annons
X

Bengt af Klintberg: Säg aldrig Yes box allright utomlands

För ett par veckor sedan skrev en läsare till Svenska Dagbladet och frågade vad uttrycket "yes box" betyder. Han hade hört det flera gånger som svar på en fråga och blivit konfunderad. "Box" kan ju betyda både "slag" och "låda", men uttrycket framstår som lika obegripligt i bådadera fallen. Kände någon av Svenska Dagbladets läsare till ursprunget? Och fanns uttrycket i några andra språk än i svenskan?

Flera läsare hörde av sig, och under de följande dagarna publicerades ett dussintal brev med tolkningsförslag. Det vanligaste var att "yes box" har uppstått som en förvanskning av "yes, boss". Så sa ju sjömän ombord på ett fartyg och svarta underlydande i USA och Sydafrika när de fick en order.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X