Annons

”Sabuni bör ta intryck av språkforskningen”

Lektion inom sfi, svenska för invandrare.
Lektion inom sfi, svenska för invandrare. Foto: Pontus Lundahl/TT

Det finns inga vetenskapliga belägg för samband mellan lyckad integration och språkkrav för medborgarskap, skriver ett flertal språkforskare i en replik.

Under strecket
Publicerad

En så kallad medborgarskapsutredning ska tillsättas, och i SvD Debatt skriver Nyamko Sabuni om Liberalernas ideologiska mål med en sådan utredning. Svenska språket är centralt i förslaget om medborgarskapstest. Sabuni trycker på utvecklad sfi-undervisning (svenska för invandrare) och bättre stöd för barns inlärning av svenska, vilket är bra. Det är resurser som samhället behöver erbjuda för att människor ska kunna utveckla sin svenska i syfte att delta i det svenska samhället. Men i övrigt lägger Sabuni – och medborgarskapstest som idé – stort ansvar på den enskilda individen. Som forskare i språkpolitik, flerspråkighet och svenska som andraspråk vill vi påtala vikten av att ta hänsyn till den mängd forskning om språkutveckling som finns (i Sverige och internationellt) när en utredning tillsätts och genomförs. Denna forskning tydliggör att individ och samhälle har ett gemensamt ansvar för språkutveckling, att olika individer och grupper inte har likvärdiga möjligheter att lära sig ett nytt språk och att språktester inte bidrar till ökad integration.

Samhällets ansvar för individens tillgång till språk regleras redan i språklagen från 2009. I diskussioner om integration är det vanligt att det svenska språket får en symbolisk och värdeladdad funktion som riskerar att stjäla fokus från den språkpolitiska fråga som de flesta uppfattar som central: Hur ska det svenska samhället skapa de bästa och mest effektiva förutsättningarna för invandrade personer att lära sig svenska? Språkpolitiska förslag bör bygga vidare på den språkpolitiska grund som språklagen utgör, och utgå från solida forskningsresultat som baseras på många studier. Vi vet till exempel att såväl lärare som handledare och chefer på arbetsplatser behöver kunskaper i flerspråkighet och metoder för att stötta individers språkutveckling. Samhället – utbildningssystemet, arbetsgivare, yrkesföreningar med flera – behöver utveckla och erbjuda sådana kunskaper och metoder.

Annons
Annons
Annons