Annons
X
Annons
X

Saab-rekonstruktion får fortsätta

Arbetet med en företagsrekonstruktion i krisdrabbade Saab Automobile får fortsätta till den 20 maj, bestämde Vänersborgs tingsrätt efter ett borgenärssammanträde i dag.

Av TT
(uppdaterad)
Rolf Åbjörnsson, advokat Saab handlarna, Thomas Olrog avokat och Peter Hallberg, vd GM Återförsäljareförening, i Vänersborg för att diskutera Saab:s framtid.
Rolf Åbjörnsson, advokat Saab handlarna, Thomas Olrog avokat och Peter Hallberg, vd GM Återförsäljareförening, i Vänersborg för att diskutera Saab:s framtid. Foto: SCANPIX

Rätten beslutade också att det ska utses en rekonstruktionskommitté där företrädare för borgenärerna General Motors, IAC Sverige, Skatteverket samt en personalrepresentant ingå.

Rekonstruktören Guy Lofalk avslöjar att det finns över 20 aktiva intressenter som vill köpa Saab.

– De har tagit kontakt med oss, vi har tagit kontakt med dem. De får tillgång till ett prospekt och så går det ett par gånger där de måste skriva på ett avtal om att uppgifterna är konfidentiella. Det rör sig väldigt snabbt i den här processen, berättar Saabs vd Jan Åke Jonsson vid en pressträff.

Annons
X

Målet är att processen ska vara klar i juni.

– Vårt mål är att vi ska ha tillräckligt med överenskommelser i juni så att vi kan övertyga Europeiska investeringsbanken och svenska staten så att vi kan få del av lånen, säger Jonsson.

Rekonstruktören gjorde klart att Saab ska bli ett självständigt bolag och att all tillverkning, utom modellen 9-4 X, ska samlas i Trollhättan.

Lofalk och Saabledningen räknar med att detta ska leda till ett betydligt högre utnyttjande av produktionskapaciteten men kosta en miljard dollar. Det är tänkt att finansieras med ett lån på 600 miljoner dollar från Europeiska investeringsbanken (EIB), ”sedan förhandlingar med regeringen om statliga garantier kunnat slutföras”, heter det.

Därutöver beräknas 400 miljoner dollar skjutas till från GM, dels genom avskrivningar av lån, dels i form av verktyg för tillverkning av de nya bilmodellerna.

På detta sätt skulle finansieringsbehovet kunna täckas fram tills Saab kan bygga upp ett eget positivt kassaflöde.

– Det är en ganska vag affärsplan, men jag utgår från att jag får mer kött på benen i borgenärskommittén, säger Mats Hagelin från Skatteverket till TT.

Han tycker det är rätt att Saab får fortsätta sin rekonstruktion.

– Man har en kassa för att klara de löpande utgifterna och sedan tänker man ju sig ett års ackord, säger han.

Enligt Guy Lofalk pågår förhandlingarna med GM om nedskrivningarna.

Om nedskrivningarna går igenom kommer Saab att ha ett finanseringsbehov på en miljard dollar. För att klara det hoppas bolaget på hjälp från Europeiska investeringsbanken.

Det pågår ”långt gångna diskussioner” med EIB liksom med regeringen om statliga garantier, enligt Lofalk.

Man avser att höja produktiviteten och genom det kunna sänka ”breakeven”-punkten, det vill säga där man börja tjäna pengar på bilarna, till under 130 000 bilar om året.

Saab räknar med ett positivt kassaflöde redan 2011, skriver Lofalk och en god avkastning vid en produktion runt 150 000 bilar.

Efter genomfört ackord med nedskrivning av skulderna beräknas Saab få ett eget kapital på cirka 800 miljoner dollar.

Saab skulder uppgår i dag till cirka 10,6 miljarder kronor. General Motors andel är cirka 9,7 miljarder kronor. Näst största fordringsägare är svenska staten med 347 miljoner kronor. Andra fordringsägare har fordringar på 647 miljoner kronor.

Tidigare artiklar om hotet mot Saab svd.sesam.se

Vänersborg TT

Annons
Annons
X

Rolf Åbjörnsson, advokat Saab handlarna, Thomas Olrog avokat och Peter Hallberg, vd GM Återförsäljareförening, i Vänersborg för att diskutera Saab:s framtid.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X