Annons
X
Annons
X

”Så vinner vi valet 2010”

I dag genomförs för första gången en dag under politikerveckan som arrangeras av flera partier tillsammans. Vi partisekreterare medverkar i dag på ett seminarium på temat ”Så vinner vi valet 2010” och presenterar nu några delar i vår gemensamma valstrategi.

Genom att i högre grad agera gemensamt samt genom att fördjupa och utveckla vårt samarbete ska vi visa väljarna att vi är det regeringsalternativ som allra tydligast lämnar svar på deras frågor.

Det politiska landskapet är i ständig rörelse. Det märks inte minst under den pågående politikerveckan. Från en ordning där varje parti närvarar genom att ansvara för en speciell dag, väljer vi i år att för första gången också arrangera en särskild alliansdag.

Annons
X

Det är ett viktigt steg för att tydliggöra att vi är fyra partier som valdes som ett gemensamt regeringsalternativ och som ska fortsätta att vara det.

Alliansen fungerar och utvecklas. Vårt politiska samarbete fördjupas varje dag genom gemensamma beslut, nationellt såväl som lokalt. Samtidigt är det vår övertygelse att samarbetet måste fördjupas ytterligare under mandatperioden. Detta måste ske på alla nivåer. Det rör sig om regeringen, kommuner och landsting, men också mellan partierna.

Vi presenterar därför i dag några delar i en gemensam valstrategi för Allians för Sverige. Denna är vår grund för hur vi nu planerar att vinna väljarnas förtroende i valet 2010.

• För det första ska vi tydliggöra hur Sverige har blivit ett bättre land och hur det hänger ihop med Alliansens politik. På många sätt går det bra för Sverige. Sedan valet har utanförskapet minskat med runt 165 000 personer. Stora satsningar görs inom sjukvården för att förbättra kvaliteten och stärka tillgängligheten.

Skolpolitiken har lagts om med tydligt fokus på kunskap och arbetsro. Människors trygghet stärks i takt med att antalet poliser ökar och kapaciteten för att klara upp allvarliga brott förbättras. En aktiv näringspolitik gör det lättare att vara företagare. Barnfamiljernas situation underlättas genom ökad valfrihet inom barnomsorg och skola.

Snart halvvägs in i mandatperioden ska vi bredda vårt fokus. Framöver ska vi än tydligare aktivt möta väljarna, berätta vad vi har åstadkommit och sätta detta i ett sammanhang av hur vi vill fortsätta göra Sverige bättre.

• För det andra ska vi i valet 2010 möta väljarna med ett valmanifest som är minst lika tydligt som 2006. Vi kommer i god tid före valrörelsen berätta vad vi vill göra för Sverige och hur det ska finansieras.

Väljarna ska kunna lita på att Alliansen ger färdigförhandlade, förankrade och finansierade svar på vår tids samhällsproblem.

• För det tredje ska vi visa väljarna att vi tar ansvar och förmår att leda Sverige. Till skillnad från förra mandatperiodens återkommande osäkerhet med nattliga budgetförhandlingar i sista sekunden finns nu vårt valmanifest som grund för politiken. Samtidigt har vi tydliga processer för hur samarbetet i Regeringskansliet, i riksdagen och mellan partierna sker.

• För det fjärde ska vi utveckla arbetet för att mobilisera hela Alliansen med syftet att vara ännu mer synliga i valrörelsen 2010 än fyra år tidigare. En bärande del i vårt samarbete är att vara tillgängliga i hela landet och närvarande i människors vardag.

Vi kommer därför att intensifiera vårt samarbete beträffande kampanjaktiviteter. Arbetet accelereras redan under hösten med en gemensam kampanjvecka. I höst presenteras första numret av vår gemensamma allianstidning. I valrörelsen kommer vi dessutom att möta väljarna i gemensamma aktiviteter.

• För det femte ska vi tydliggöra regeringsfrågan och konflikten med partierna på vänsterkanten.

Vilken politik är det egentligen som ett eventuellt vänsteralternativ står för? Är det vänsterpartiets förslag om chockhöjda skatter för låg- och medelinkomsttagare? Eller miljöpartiets övertygelse om en snabbavveckling av svensk kärnkraft? Gäller socialdemokraternas linje kring att göra det avsevärt dyrare att anställa unga människor?

Skillnaderna mellan de politiska alternativen är fler än förmågan att komma överens politiskt. En minst lika stor skillnad är viljan att göra så. Samtidigt som Allians för Sverige har en tydlig övertygelse om att vara ett regeringsalternativ, kan oppositionen inte ens enas kring om de vill enas eller inte.

Mona Sahlin talar om enighet medan Lars Ohly gång på gång deklarerar att han inte vill ingå några politiska överenskommelser innan valet. Samtidigt kritiserar ledande företrädare för miljöpartiet och vänsterpartiet varandra i hårda angrepp.

För att ha ett regeringsalternativ måste Mona Sahlin ta bladet ifrån munnen och svara på tre grundläggande frågor: Vad vill hon göra för Sverige? Hur ska hon finansiera politiken? Med vem ska det åstadkommas?

Sveriges väljare väntar fortfarande på besked. Under tiden fortsätter vi att utveckla Allians för Sverige och våra gemensamma svar på hur Sverige kan bli ett ännu bättre land.

ANDERS FLANKING (c)

PER SCHLINGMANN (m)

LENNART SJÖGREN (kd)

ERIK ULLENHAG (fp)

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X