SSU: Så vill vi begränsa vinsterna i välfärden

Kortsiktiga vinstintressen och ett växande marknadstänkande leder till försämrad välfärd. Idag föreslår vi därför konkret hur reglerna bör förändras, bland annat bör kapitel 32 i aktiebolagslagen göras tvingande och Lov skrotas, skriver Gabriel Wikström och Ellinor Eriksson, SSU.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den generella välfärdsmodellen är en av vår tids största innovationer. Inga andra samhällsystem kombinerar trygghet, frihet och oberoende lika effektivt som vårt. Samtidigt bidrar välfärdssamhället till ett samhällsklimat som främjar flexibilitet och kreativitet. Tack vare att samhället är starkt, behöver inte människor vara svaga.

Den samhällsmodell som svenska folket har valt innebär att den enskilde avstår en del av sin inkomst till det gemensamma mot löftet att samhället ska finnas där. Undersökningar visar att människor vill betala de skatter vi har så länge man vet att välfärden håller en hög kvalitet och pengarna går till det de är avsedda för.

Annons
Annons
Annons