Annons
X
Annons
X

Så vill SPP Liv slippa undan miljardsmäll

Pensionsjätten SPP Liv förlorade förra året över 850 miljoner kronor på att leva upp till pensionsspararnas garantier. Nu driver SPP,
i likhet med Handelsbanken, en kampanj att locka över kunder till fondsparande. Att det är en medveten kampanj förnekas av bolagets vd. Men i ägarens kvartalsrapport låter det annorlunda.

[object Object]
Sarah McPhee, vd för SPP. Foto: DAVID MAGNUSSON / SVD

”Sannolikheten att du får en bättre avkastning på fonder än den garanterade räntan är mycket hög – trots att det har varit börsnedgångar.” Så skriver SPP Liv i ett mejl till en av flera kunder, som under hösten har uppmanats att byta bort en traditionell försäkring mot en fondförsäkring. Många personer på pensionsmarknaden, som SvD Näringsliv varit i kontakt med, vill dock varna kunderna för att lämna sin garanterade pension.

Bakgrunden till SPP Livs agerande återfinns i en not i bolagets årsredovisning. Under många år av förmånliga marknadsräntor har sparare utlovats en garanterad avkastning på upp emot 5 procent, med löfte att bolaget, det vill säga SPP:s ägare, kommer att skjuta till pengar om förvaltningen inte motsvarar löftena.

I fjol kostade denna garanti 858 miljoner kronor. Hastigt fallande marknadsräntor lade krokben för bolagets förvaltning, men ökade samtidigt skulderna till kunderna. Notan för detta slog direkt mot SPP:s balansräkning, i slutändan med adress Storebrand, SPP:s ägare.

Annons
X

I slutet av sommaren gick ett brev ut till SPP:s pensionssparare, som under hösten följts upp med telefonsamtal och mejl. I brevet meddelas att bolaget nu höjer priset på den traditionella försäkringen, där kunderna har en garanterad avkastning på sitt pensionskapital. Resten av utskicket handlar om ”möjligheten” att byta till fondförsäkring.

SPP:s informationskampanj har nu väckt Finansinspektionens intresse, som enligt Bertil Sjöö för en ”dialog” med bolaget.

– I kampanjerna vi har sett så säger man att fonder kan ge bättre avkastning, men du måste också veta vilka skydd du har därutöver. Sedan bör du få en uppfattning om vilka risker det här innebär för dig, och vad sannolikheten är att du ska få en bättre pension, säger Bertil Sjöö, chef på enheten för försäkringstillsyn.

Sarah McPhee, SPP Livs vd, dementerar dock att prishöjningen är del av en kampanj med det uttalade syftet att flytta kunder från garanterade sparprodukter. Det rör sig i stället om ”ren information”, ämnad att beskriva ett nytt finansiellt klimat, och förklara för kunden att traditionella försäkringar inte kommer att leverera lika hög avkastning som under tidigare år.

Och prisändringen, menar hon, reflekterar endast att garantin har ett pris.

– Vi tror inte att kunderna kommer att få mer än garantin. Om de inte tycker att det är en tillfredsställande avkastning, om den bedöms vara för låg i förhållande till vad man kan få i en enkel fondportfölj, då tycker vi att det är vår plikt att informera om det nya läget, och att man kan byta till en fondförsäkring, säger Sarah McPhee.

SPP:s moderbolag, norska Storebrand, uttrycker det dock något annorlunda i bolagets senaste kvartalsrapport. Här kan man läsa att ”kampanjen i syfte att flytta [SPP:s] kunder till fondförsäkringar intensifierades under det tredje kvartalet”, och att ”stora delar av säljorganisationen fokuserar nu på detta arbete”.

Kunden som SvD har varit i kontakt med upplever inte heller att det rör sig om någon balanserad information. SPP har ringt henne upprepade gånger under hösten, och bland annat följt upp med mejl:

”Den viktigaste förändringen i din pensionsförsäkring blir att vi höjer årsavgiften till 480 kronor. I dag betalar du 240 kronor. Om du byter till fonder kvarstår den lägre avgiften. Som du förstår betyder dessa ändringar att det inte blir kvar så mycket avkastning på den garanterade räntan”, skriver SPP:s säljare.

Hur ser du på de signaler ni skickar när kunderna informeras om fondsparandes möjligheter när ni samtidigt förlorar 850 miljoner i den traditionella försäkringen, där ni samtidigt höjer priset?

– Vi har ingen inställning där vi vill föra över risk på kunden. Vi vill bara att kunderna förstår att de inte kommer att få mycket mer än den garanterade räntan. Om de upplever att det är tryggare med en fondförsäkring, så ska de veta att vi har sådana produkter, säger Sarah McPhee.

Livbolagens agerande att flytta kunder har mötts av hård kritik. Tjänstepensionskonsulten Magnus Gewert kallar livbolagens agerande för ”groteskt”. Anders Sundström, vd på Folksam, är en annan av alla kritiker:

– Storebrand har för dålig ekonomi och vill därför att kunderna ska flytta till fondförsäkring. Förklaringen varför många argumenterar mot traditionell försäkring är i grunden ett aktieägarintresse, säger han.

Testa dig själv! Har du koll på dina pengar?

QUIZ: Vad kan du om dem på nya sedlarna? quiz.svd.se QUIZ: Vem är det du ser på sedeln? quiz.svd.se QUIZ: Vad kan du om världens valutor? quiz.svd.se
Annons
Annons
X

Sarah McPhee, vd för SPP.

Foto: DAVID MAGNUSSON / SVD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X