Hela denna artikel är en annons

Därför är solpaneler positivt för klimatet

I omställningen mot mer förnybar el fyller solceller en viktig roll.

Nu när tekniken utvecklas blir de både billigare och bättre för miljön.

– Om var fjärde villa som har tak mot söder hade solceller skulle det kunna stå för tio procent av hela Sveriges elproduktion, säger Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

För att bromsa den globala uppvärmningen är omställningen från fossil till förnybar energi avgörande. Här har solenergi och solceller en enorm potential eftersom jorden nås av betydligt mycket mer energi från solljus än vad vi gör av med. Solen är demokratisk, stora delar av Sverige har ungefär samma solpotential som mellersta och norra Tyskland.

– Om man tittar på världens elproduktion i dag så kommer två tredjedelar från kol, olja eller naturgas. Det är inte hållbart utan vi behöver mer fossilfri och förnybar energi. Då är solkraft ett bra alternativ, säger Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

EXTERN LÄNK: Se om solceller passar på ditt tak – testa ditt hus här!ad.doubleclick.net

Solceller ger fossilfri export

I Sverige är 98 procent av all elproduktion fossilfri. Hundra procent av all el Vattenfall säljer är fossilfri. Hur viktig är då en solcellsinvestering i Sverige om siffrorna redan är så höga?

Mycket viktig, är svaret. Sveriges elnät sitter nämligen ihop med flera andra europeiska länders, vars elproduktion är betydligt mer fossilbaserad. Exempelvis kommer i genomsnitt 42 procent av elen i EU från fossila källor.

– Det gör att vi kan påverka Europas elproduktion att blir mer fossilfri. Export av el producerad med solceller i Sverige kan tränga ut fossilbaserad produktion, säger Lars Ejeklint.

I dagsläget exporteras runt tio procent av Sveriges el till länder som har fossilkraft på något sätt.

Varannan villa tillräckligt bra

Samtidigt finns det stor potential att utöka mängden solenergi i Sverige. Vattenfall har undersökt hur många villor i Sverige som har ett gynnsamt läge för solceller.

– Vi beräknade instrålning tillsammans med Uppsala Universitet på alla villor i Huddinge med hjälp av Lantmäteriverkets höjddata. Vi tittade på vilka väderstreck taken ligger i, vilken lutning det har och om det är skuggat eller inte. Norrlägen går bort, de ska vara mellan sydost och sydväst för då är det tillräckligt med sol. Lite skuggning behöver inte vara en katastrof utan påverkar bara några månader på återbetalningstiden.

Resultatet? Hälften av alla villor hade ett tillräckligt bra solläge för att det skulle bli ekonomiskt lönsamt att investera i solceller. Med ekonomiskt lönsamt menar Vattenfall att du har tjänat in vad anläggningen kostade efter 10-15 år. Då anläggningen förväntas leva i 30 år med bara ett byte av växelriktaren är det en god affär.

EXTERN LÄNK: Se om solceller passar på ditt tak – testa ditt hus här!ad.doubleclick.net

Klimatpåverkan minskade med 30 procent

Utvecklingen kring solpaneler har fullkomligt exploderat de senaste åren. Bland annat har panelerna fått längre livslängd och resursåtgången vid tillverkningen har minskat. Sedan Vattenfall bytte leverantörer och övergick till att köpa mer effektiva solpaneler minskade klimatpåverkan med 30 procent. Miljöpåverkan kommer att fortsätta minska ännu mer i takt med teknikutvecklingen.

Detta gör solcellernas roll i det framtida energilandskapet ännu mer avgörande.  

– Elen som produceras från solceller är helt förnybar och det tillförs inget bränsle när de ligger på taket. Men man ska inte sticka under stol med att en viss miljöbelastning sker när själva solcellen produceras men sett över solcellens livslängd  bidrar solcellerna mycket positivt till klimatet, säger Lars Ejeklint.

Att materialåtgången vid produktionen har minskat innebär ett lägre pris och att din investering återbetalas snabbare.  

– När materialåtgången minskar, sjunker också priset på solceller. Solceller har gått ner kraftigt i pris från 2010 till 2017, uppemot 70 procent. Nu tyder mycket på att den minskningen har avstannat något. Det du eventuellt sparar på att vänta 2-3 år med din solinvestering väger inte upp för den förtjänst du missar under tiden, säger Nicholas Etherden doktor på elkraft på Vattenfall R&D.

EXTERN LÄNK: Allt du behöver veta om solceller!ad.doubleclick.net
Annons
Annons
Annons