X
Annons
X

Så väljer vi partner

Till kärlekens gåtor hör varför vi blir ihop med en viss person. I sin bok
Kärlek spaltar psykologen Barbro Lennéer-Axelson upp olika förklaringar: Att attraheras av någon som har de egenskaper man själv skulle vilja ha är vanligt, skriver hon. Det finns alltid ett glapp mellan vårt vardagsjag och vårt idealjag, en spänning som lämnar oss otillfredsställda. Därför uppmärksammar vi personer som kan foga samman glappet.

Forskning visar att personer med gott om självkärlek attraheras av en partner som ligger närmare deras idealjag än de som har dåligt självförtroende. Har man låg självkänsla är det tryggare och lugnare att leva med någon som är likadan, eller som är "sämre" än en själv. Då är risken att förlora denne mindre. Man gör ett så kallat negativt val.
Å andra sidan finns det personer som ställer sina ideal så högt, att de aldrig hittar någon som kan uppfylla dem. Särskilt inte om de vill känna kärleks-känslor också. En del personer - som har svårt att känna och visa äkta känslor - kan göra imponeringsval, välja någon som har hög status i andras ögon.
Sedan kan vi välja en partner som liknar någon som tidigare i vårt liv haft stor känslomässig betydelse för oss. Men det kan också handla om en ersättning för en stark förälskelse som det aldrig blev något av, men som etsat sig fast. Har relationen med föräldrar av motsatt kön varit dålig är det istället vanligt att man gör ett motsatsval - någon som är så olik ens mamma som möjligt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X