Annons

Så undviker ditt företag en kalldusch i framtiden

Många företag står oförberedda inför en lågkonjunktur – något som kan bli kostsamt.

Därför är det viktigt att planera för sämre tider när det är högkonjunktur.

– Risken är annars att man får en kalldusch senare, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank.

Förberedelse är a och o för att ditt företag ska klara av en lågkonjunktur och svikande tillväxt. Om flöden och processer ses över i god tid kan ditt rörelsekapital stärkas inför framtiden. Genom bra betalningsrutiner blir ditt företag mer effektivt och hälsosamt.

– Förbered dig på sämre tider redan nu så att det inte kommer som en chock senare. Det är alltid bra att se över likviditeten i ditt företag medan det fortfarande är goda tider, säger Anders Gullsjö, affärsområdeschef på Danske Bank.

Frigör mer kapital

När du har kontroll på ditt rörelsekapital kan du känna dig trygg med dina pengar. Det kan även hjälpa dig att frigöra mer kapital. För att lyckas med detta kan Danske Banks företagsspecialister hjälper till att analysera ditt företags rörelsekapital genom att titta på bland annat betalflöden, betalprocesser och risker i utlandsaffärer.

– Vi hjälper dig att hitta lösningar som frigör dolt kapital i din verksamhet, säger Anders Gullesjö.

Få bättre överblick

I District, Danske Banks finansiella plattform för företagskunderna, finns en modul för likviditetsstyrning där du som företagare får en överblick av dina förväntade in- och utbetalningar.

– Modulen hjälper till att stärka ditt företags ekonomi genom att snabbt se dina rutiner och processer. Du får enkelt reda på hur mycket pengar du förväntas ha i framtiden. På så vis kan du se om du behöver en checkkredit eller om du snabbare behöver få in pengar från dina kunder.

Annons
Detta är en annons från Danske Bank – Cash Management, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.