Annons

Emma Frans:Så tolkar du R-talet – nya siffran ingen katastrof

Förbundsdagens ledamöter, 14 maj.
Förbundsdagens ledamöter, 14 maj. Foto: Kay Nietfeld/TT

När länder nu börjar öppna upp igen pratas det om reproduktionstalet som avgörande för smittspridningen i samhället. Men vad är egentligen R-talet och varför är det viktigt att hålla koll på det?

Under strecket
Publicerad

Efter många veckor av hårda restriktioner börjar flera länder i Europa sakta öppna upp samhället igen. Oron är dock stor för att smittspridningen av covid-19 ska ta fart igen. I Tyskland rapporterades det i dagarna om att det så kallade R-talet nu är över 1, efter att ha legat en bra bit under.

R-talet, reproduktionstalet, anger hur många personer en smittad individ i genomsnitt för vidare smittan till. Enkelt utryckt är det ett mått på hur ”bra” smittan är på att sprida sig i befolkningen. 

Det basala reproduktionstalet, R₀, anger det ”naturliga värdet” för ett smittämne i en viss befolkning – alltså oavsett immunitet, vaccin och andra interventioner.  I tidiga studier från Kina uppskattades det basala reproduktionstalet för covid-19 ligga på 2 till 2,5, andra uppskattningar har dock legat betydligt högre. I frånvaro av interventioner ser vi då en exponentiell ökning av antal smittade, och kurvan över antal infekterade stiger brant.

När vi nu pratar om ett varierande R-tal som bör hållas under 1 avses istället det effektiva reproduktionstalet, Re, som tar hänsyn till hur många som faktiskt smittas – alltså i närvaro av eventuella interventioner och immunitet. 

Annons
Annons

Immuniteten är dock, i frånvaro av effektiva vaccin, en långsammare process som ökar när smittan sprider sig i befolkningen.

När R-talet ligger över 1 ökar antalet som smittas, medan ett R-tal på 1 innebär att antalet sjuka varken ökar eller minskar, då varje smittad individ i genomsnitt för vidare smittan till en annan person. När R=1 ligger kurvan över antal nyinsjuknade platt. Om reproduktionstalet är under 1 minskar antalet som smittas och sjukdomen försvinner mer eller mindre snabbt ur befolkningen.

Det effektiva reproduktionstalet är beroende av den naturliga smittsamheten, men smittsamheten minskar ju fler som är immuna och ju mindre kontakt vi har med andra människor. Drastiska åtgärder som nedstängning av samhället kan innebära att R-talet snabbt går ner. Immuniteten är dock, i frånvaro av effektiva vaccin, en långsammare process som ökar när smittan sprider sig i befolkningen. Därför leder immuniteten till en mer långsam nedgång av R-talet. 

Den nedåtgående trenden indikerar att interventionerna som gjorts i Sverige haft effekt, och kanske kan också en ökad immunitet i befolkning ha bidragit till utvecklingen.

I länder som tidigt använde drastiska åtgärder för att minska kontakter mellan människor är immuniteten sannolikt låg och därför måste restriktionerna sakta lyftas, annars riskerar smittspridningen ta fart igen. Därför är det viktigt att noggrant hålla koll på hur R-talet utvecklas. Att Tyskland nu rapporterar ett R-tal på strax över 1 innebär ingen katastrof utan handlar om en långsamt stigande trend. Om trenden håller i sig kan dock vissa restriktioner behöva återinföras. 

Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar låg R-talet i Sverige på 1,4 i början av april, omkring 1 i mitten av april och under 1 från den 21 april. Den nedåtgående trenden indikerar att interventionerna som gjorts i Sverige haft effekt, och kanske kan också en ökad immunitet i befolkning ha bidragit till utvecklingen.

För att hålla nere smittspridningen i Sverige är det dock viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationerna, men på sikt kan en ökande andel immuna i befolkningen minska risken för en brant stigande kurva av antalet insjuknade, även om kontakten mellan människor ökar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons